Samsafari Archive

Reklampennan på kontoret

Många tänker reklampennan som något man köper in för att dela ut på event, till kunder eller liknande. Men varför inte ta in reklampennor på kontoret och även skänka en bunt med pennor till era leverantörer eller kunder för att de kan använda på deras kontor. Pennor används ofta och de försvinner och kommer tillbaka så det behövs mer än en penna per person på …